czech english

-------------------------

---------------------------


Úvod »Čistící materiály a prostředky» Nilfisk Acido 25 litrů


        

Nilfisk Acido 25 litrů

čistící chemie

skladem

 

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Číslo produktu: 105301623
Výrobce: NILFISK ALTO WAP VAPKA
EAN kód: 81205
BĚŽNÁ CENA 4 016,00 Kč (151,55 EUR)
Cena bez DPH : 3 561,00 Kč (134,38 EUR)
Cena s DPH (21 %):
4 308,81 Kč (162,60 EUR)

do košíku:
  ks  

Cofidis splátky

Kyselý, čisticí a desinfekční prostředek
Tekutý, pěnivý čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem. Bez obsahu kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové, určený pro neagresivní odstraňování nánosů minerálů, vodního kamene, zašpinění rzí, cementových sloučenin a
tuhých maziv na površích, odolávajících kyselým sloučeninám.
Účinný proti: Tuhým mazivům, rzi, vodnímu kameni, vápenným a jiným nerostným sloučeninám
Oblasti použití:
 Průmyslové čištění: Odstraňování vápenných sloučenin, moči, piva, mléka. Odstraňováni rzi a současně
ochrana proti její dalšímu vzniku.
 Komerční vozy: Odstraňování rzi a nánosů nečistot z brzdných systémů kolejových vozidel. Mytí auto
plachet a chassis nákladních automobilů, stavební a zemědělské techniky.
 Mytí vozů: Odstraňování vrstev tuhých maziv a minerálních sloučenin.
 Potravinářství: Např. čištění s desinfekčním účinkem v řeznických provozech
 Sanitace: Čištění dlaždic s desinfekčním účinkem. Nevhodné na čištění mramoru!
Výhody produktu:
 Desinfekce (report Fresenius na vyžádání)
 Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům. Proto je prostředek použitelný také na
hliník, zinek a ocelové povrchy (koncentrace a čas působení musí být předem testovány)
 Použitelné ve vysokotlakých strojích, je-li doporučeno výrobcem (nikoli pro trvalý provoz, po použití nutno pro
pláchnout čerpadlo)
 Účinnost (vysoká koncentrace účinných látek)
Aplikace:
 Před-stříkání s součinnosti s vysokotlakým oplachem: V návaznosti na zašpinění nařeďte roztok na až
1:10 (10%) a naneste na povrch. Nečistotu poté odstraňte pomocí VT stroje. Materiál postřikovačů by měly být
PE, PP, nebo nerez.
 Manuální aplikace: Použijte koncentrát, případně řeďte roztok až na 1:50.
Důležité: S ohledem na koncentraci kyselin vždy před prvním použitím provádějte test účinku na
mytý povrch!
Parametry přípravku:
 pH 2 (1% roztok při 20° dH vody)
 Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301622, 25 l - obj.č 105301623
Poznámky:
UN číslo: Třída 1760 / Třída balení: 8/III

Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke staženíImage result for vysoce toxický pro vodní organismy

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

kyselina orthofosforečná

kvarterní amonné sloučeniny, benzyl -C12-14-alkyldimethyl, chloridy

mastný alkoholalkoxylovaný

Standardní věty o nebezpečnosti

              H314                                Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

              H400                                Vysoce toxický pro vodní organismy.

              H411                                Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení 

              P260                                Nevdechujte plyn/mlhu/páry/kouř/sprej.

              P273                                Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

              P280                                Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

              P303+P361+P353             PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

              P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

              P310                                Okamžitě volejte lékaře.

              P391                                Uniklý produkt seberte. 

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

ODk0YzU0M
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail: